Velkommen til 

STØTLOKALSPORTEN.DK FONDEN
 

Foreningslivet i Danmark er en vigtig del af vores samfund og mange klubber er udfordret pga at de er baseret på frivillige kræfter, som desværre også er nedadgående og samtidig skal klubberne selv skaffe midler til udvidelser og nye tiltag som ofte er tidskrævende og udfordrende.

Typisk er støtten fra staten et lån såsom udearealer som baner, klubhus og sportshal. Selve driften skal finansieres gennem medlemskontingenteren og sponsorer. Det betyder at vedligehold og udvikling står klubberne selv for. Derfor er der et stort behov for at få ekstra penge til udvikling og vedligeholdelse af klubbens aktiviteter, så vores børn og unge stadig synes det er et attraktiv sted at komme, uanset klub, by eller handicap.

Det er det vi hos STØTLOKALSPORTEN.DK FONDEN hjælper klubberne med.


 

 

 

 

Historien om 

STØTLOKALSPORTEN.DK FONDEN blev skabt i starten af 2020 af en lille gruppe idrætsfolk fra midtjylland

Ideen var at lave et stærkt elite hold som effektiv og professionelt skulle hjælpe klubberne med at skaffe penge til klubkasserne, en aktivitet som alle klubber dagligt arbejder med.

Idag er STØTLOKALSPORTEN.DK en landsdækkende support og hjælpende hånd for alle klubber Danmark, med det formål at gøre foreningslivet endnu stærkere og interessant for deres medlemmer.

STØTLOKALSPORTEN.DK er drevet som en fond hvor alle klubber med et CVR nummer gratis kan være med og få glæde af indsamlingerne

Fonden er finanseret gennem virksomheder og fonde og er derfor gratis for klubberne.

En klub vil årligt modtage penge via lokale aktiviter, landsindsamlinger og større virksomheder som ønsker at lokalsporten i Danmark

Er du privat borger og ønsker at hjælpe kan du gå ind på støtlokalsporten.dk og købe nogle af de mange forbrugsvare som opvasketabs, vaske pulver, rengøringsmidler osv. alle køb bidrager med 30% direkte til den klub du ønsker at støtte, det er en nem måde at hjælpe på uden at det bliver dyre for dig.

Klubberne har også brug for den hjælp.
Et foreningsliv i 2022 kræver mere for at være interessant for vores unge, værd med til at styrke tilbudende og kvaliteten i klubberne.

Tak for din støtte.

 

 

 

Hvordan får min klub hjælp fra STØTLOKALSPORTEN.DK FONDEN?

En klub kan kontakte støtlokalsporten.dk og gratis blive skrevet op til at modtage penge fra landsindsamlinger.

Mail: info@stotlokalsporten.dk
 

Er du privat kan du gå ind på støtlokalsporten.dk og købe nogle af de mange forbrugsvare som opvasketabs, vaske pulver, rengøringsmidler osv. alle køb bidrager med 30% direkte til den klub du ønsker at støtte, det er en nem måde at hjælpe uden at det bliver dyre for dig.
 

 

ET SAMARBEJDE MED FORDELE!

”FÅ STØTTE FRA STØTLOKALSPORTEN FONDEN”

 

STØTLOKALSPORTEN.DK FONDEN arbejder hver dag på at samle penge ind til foreningslivet i Danmark.

 


 

Alle som ønsker at støtte sin lokale sportsklub kan donerer penge eller købe et produkt via STØT LOKALSPORTEN.DK og støtte sin klub

Støtlokalsporten.dk fonden tager 10% i administrationsgebyr. 90% af overskuddet går til klubberne
Det med småt: Er der et vareforbrug bliver denne udgift også trukket fra.